Zoznam nadácií

Nadácia Ekopolis

Účel nadácie: prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju spoločnosti poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám.

Adresa

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Zakladateľ

Nadácia Ekopolis

Dátum založenia

24.5.1993